Virtual Reality

Ett av målen för VHM med Malmö 1692 är möjligheten att interaktivt gå runt på gator och torg och även in i byggnaderna i den historiska staden.

En parallellmodell av Malmö 1692 anpassad just för detta ändamål utvecklas för närvarande och utvärdering av olika tekniker för interaktion utförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskolas Virtual Reality Lab.

Teknikerna att visualisera med Virtual Reality är i ständig förändring och förbättring. Utrustningen som används har blivit minde och mer lättanvänd.

I Virtual Reality befinner vi oss själva rent fysiskt i det historiska landskapet som spelas upp på stora monitorer runt omkring oss.