Om VHM

VHM, Virtuella Historiska Modeller, är baserad i Malmö med samarbetspartners runt om i regionen.

VHM startade 2009 som en fortsättning av ett från 2003 påbörjat arbetsmarknadsprojekt omkring CAD-ritning, där projekt Malmö 1692 blev huvudkomponent.

VHM har nära följt den snabba utvecklingen inom datorbaserad 3D-modellering och visualisering, dels genom produktion av Malmö 1692 och dels genom våra samarbetspartners inom olika tekniska delområden.

VHM kan idag åta sig rit- och visualiseringsprojekt, både historiska idag försvunna miljöer men även framtida ännu inte byggda miljöer.

Uppdragen kan resultera i presentationer med allt ifrån stillbilder till rörlig animering.

Kontakta oss gärna för en diskussion.

 

Copyright och tillstånd

Allt material på denna hemsida och annat producerat material har copyright under vissa förutsättningar. Läs mer om VHMs copyrightregler här.

En överblick över VHM som arbetsmarknadsprojekt:
 
På Internet   Som PDF-dokument