Historiska verktyg och kraftkällor

Varje tidsperiod har dess karaktäristiska verktyg. Verktygen som vi människor använder har förändrats genom tiderna varefter ny teknik har sett dagens ljus.

Det gäller allt ifrån enklare handverktyg till våra transportmedel. Hästen var förr i tiden vår vanligaste kraftkälla. Den drev allt ifrån last- och personvagnar till stora kvarnar.

Kunskapen om vad som egentligen användes och hur det användes är en viktig ingrediens i den historiska visualiseringen.

På senare tid ersatte maskiner mycket av hand- och hästkraft och de mera tekniskt komplicerade verktygen blir i sig själva intressanta objekt för att illustrera dess funktionalitet.

 

Malmö 1692 - Vagn med tunnor och säckar

Malmö 1692 - Stor lastkran för lossning från pråmar

 

 


Den stora sexaxliga vattenkvarnen i Lyckeby