Templet i Uppåkra

Ur några funna stolphål i jorden i Uppåkra växte ett tempel från vikingatiden. Tempelmodellen är gjord med CAD och visar även insidan.

En dag kom Sven Rosborn med en underlig idé. Vi skulle rita ett asatempel. Något som många forskare menar aldrig har funnits. De menar att kulten bedrevs utomhus i heliga lundar.

Men vid en utgrävning i Uppåkra hittades stolphål och väggrännor (nedgrävning längs vägglinjen) efter ett ovanligt hus som har funnits från 500-talet till 900-talet. (se ritning). Stolphålen till mittstolparna var hela två meter djupa och hade en diameter på 80 cm. Väggrännorna var nästan en meter djupa.

Kan man konstruera ett hus utifrån några stolphål? Faktum är att de rekonstruktioner av hus från sten- brons- och järnåldern som är gjorda nästan enbart bygger på stolphål.

Ritning av templets stolphål och väggrännor
 

Asatemplet i Uppåkra.

Förutom längd och bredd se var ingångarna är belägna. Väggrännorna tyder på att väggarna är byggda av stående plank. Att mittstolparna är så grova och så djupt nergrävda tyder på att mittdelen av byggnaden var väldigt hög.

Den närmaste parallellen är stavkyrkorna. De äldsta från 1000-talet hade också väggplankorna nedgrävda. Det är även troligt att stavkyrkorna bygger på en äldre byggnadstradition i Norden.

Med hjälp av ritningen från utgrävningen, beskrivningar av stavkyrkor och en skiss av Sven Rosborn har vi gjort ett förslag till hur templet kan ha sett ut.

Skiss: Sven Rosborn / CAD-ritning, Text: Sven-Åke Carlén / 3D-modell: Boghos Balyan