Historiska berättelser

Virtuella modeller och miljöer kan med fördel användas som viktiga komponenter om en intressant historisk händelse ska visualiseras.

Kunskapen om hur historien utspelat sig i stort och i detalj återfinns ofta nedtecknade i äldre dokument.

I projekt Malmö1692 har vi ett samarbete med Malmö Stadsarkiv.

 

Dispyt i Malmö - efter domstolsprotokoll
Teckning av Einar Bager