Källforskning

VHM's visualiseringar bygger på historiska dokumentsamlingar ofta i samklang med resultat av arkeologiska utgrävningar under senare tid.

Förståelsen om hur historien tett sig förändras till viss del med att nya rön kommer i dagen, därför är de arkeologiska dokumenten viktiga komplement till den tidigare historiska forskningen.

I projekt Malmö 1692 ligger ett stort dokumentmaterial från Stadsarkivet i Malmö till grund för skapandet av de historiska miljöerna.

I andra projekt har vi mer stött oss på arkeologiska data som bakgrundsinformation. Vi har även kunskap om tidsenlig byggnadsteknik och hur inredningsdetaljer förändrats genom tiderna.


Ritningar
 

Dokument
Arkeologiska beskrivningar