Polhems Pumpverk

Det krävdes ordentligt med mankraft för att pumpa ut vattnet i den nybyggda torrdockan på Karlskronas örlogsbas på 1700-talet.

Sammanlagt 100 personer stod vid vevarna för att svänghjulen till de stora kasunerna skulle ta upp vatten och sedan tömma ut det på utsidan av torrdockan.

Dockan, som byggdes 1717-24, kallas i dag för Pohemsdockan och pumphuset med pumpverket var det ursprungliga. Pumpverket ersattes sedermera med ett ångdrivet maskineri.

Vår modell är gjord i ett specialprogram som åskådliggör rörelserna av vattenkasunerna, svänghjulen och den vevande personalen.

Bilderna här är ifrån en kort animering, som kan köras här.

 

Pumpverkets byggnad

 


Pumpverkets personal - ett hundratal vevande personer.
 

En närbild på svänghjul och kasuner.
Inventor 3D-modell och animering: Bo Lundmark Text: Percy Hultberg