3D-skanning i stort och smått

VHM utvärderar 3D-skanning som ett komplement till att bygga föremål i CAD. Tekniken passar både för mindre vardagsföremål till hela byggnader.

För mindre objekt använder vi Fotoskanning.

Skanningen av föremålet sker med en vanlig kamera där objektet roterar under skanningen. En stor serie fotografiska bilder tages och sätts sedan samman i ett program. Resultatet blir en tredimensionell modell som kan användas i andra 3D-program.

 

En fotoskannad sked.