Interaktivt Panorama


Panorama är ett alternativ till full 3d-interaktivitet. Panorama bygger på ett stor serie foton som kopplats samman till ett större panorama på upp till 360 grader.

Olika Panorama kan sedan kopplas samman med några gemensamma klickbara punkter så att upplevelsen av interaktivitet och förflyttning i de olika panoramana kan uppnås.

På detta sätt kan man enkelt navigera runt i t.ex. en stad eller en industrianläggning.

Information i form av text eller ljud kan också läggas till i vissa "hot spots" i vyerna.

 

 

 

Grundbilden i Panorama.