Motion Capture

VHM utvärderar tekniken Motion Capture för att naturtroget visualisera människor i de historiska modellerna.

Tekniken bygger på inspelning av rörelser från verkliga människor från en uppsättning sensorer placerade på olika ställen på människokroppen.

Dessa sensorvärden omsätts i datorprogram till rörliga figurer i den historiska miljön. Figurerna kan sedan i ett andra steg kläs på med tidstypiska klädesplagg.

Vår utvärdering sker i samarbete med Lunds Universitets Humanities Lab.