Modellbygge i 3D

Byggnaderna i Malmö 1692 konstrueras i datormiljö med AutoCAD. Det stora dokumentmaterialet har givit detaljerade beskrivningar av hur husen såg ut och resultatet har blivit mycket detaljrika modeller av de 300-400 år gamla korsvirkes- och stenhusen. Vissa hus görs med kompletta interiörer, så det är bara att stiga in i stugan och se hur folk bodde på den tiden.

Ytmaterial såsom tegel och trävirke appliceras på de färdiga CAD-modellerna med 3D-modelleringsverktyget 3ds Max. Med lämplig ljussättning skapas sedan detaljrika och naturtrogna miljöbilder av stadens gamla byggnader och stadsliv.

För den slutliga interaktiva visualiseringen används programmet CryEngine, som gör det möjligt att på egen hand vandra omkring i de historiska miljöerna.