Max IV

VHM har skapat en visualiseringsmodell / simulering av vad som händer med olika material i den nya partikelacceleratorn Max IV som är under uppbyggnad i norra Lund.

Max IV kommer att bli en ersättare för befintliga forskningsanläggningar inom området och beräknas stå helt klar 2015.

VHM's visualisringsmodell / simulator finns i Vattenhallen Science Center på Lunds Tekniska Högskola.

 

Max IV's byggnader

visualiseringsmodellen / simuleringens huvudmeny

 


Detalj ur visualiseringsmodellen / simuleringen

 

Visualiseringsmodell: Stefan Isberg, Nebez Kassem / Text: Percy Hultberg