Malmö 1692

Malmö 1692 är en tredimensionell datormodell av staden Malmö som den såg ut för 300 år sedan - år 1692.

Projektet startades vid Datortek Lindängen Malmö Stad efter en idé av Sven Rosborn för att göra vår arkiverade historia mer levande och lättillgänglig.

Tanken med projekt Malmö 1692 är att besökaren vid sin egen dator ska kunna vandra runt i staden precis som denne själv vill, knacka på hos borgarna och se hur de bodde och vad de gjorde.

Malmö 1692 ger oss också en överblick över hur annorlunda staden såg ut i stormaktstidens Sverige och hur krigstiderna påverkade en stad som genom dess läge blev en centralpunkt i konflikterna med Danmark.

 

Malmö 1692 - Adelgatan

 


En sida ur dokumentmaterialet
 

Malmö1692 bygger på ett unikt skriftligt material

Malmö har ett unikt bevarat skriftligt material från olika perioder i stadens 750-åriga historia. Dessa skrivna dokument finns i stadens arkiv. Eftersom Malmö aldrig skövlats av fiendehand är det kvarlämnade materialet digert.

År 1692 skulle svenska armén inkvartera ettusen soldater tillsammans med barn och hustrur i staden. Man indelade Malmö i nio s.k. rotar, vardera på 85 fastigheter.

Sedan vandrade en rådman och en timmerman från varje rote runt och antecknade hur husen såg ut, vem som bodde där och vem som ägde tomterna.

Med detta heltäckande material som bas kan man rekonstruera bebyggelsen tämligen säkert.

Einar Bagers forskning

En stor del av beskrivningarna om gårdar och hus kommer från Malmöhistorikern Einar Bagers digra detaljforskning under ett halvt sekel på 1900-talet. Bager systematiserade och sammanställde äldre handlingar till att bli en omfattande byggnadshistorisk beskrivning av Malmös gårdar.

Bager var även duktig tecknare och kunde komplettera sin forskning med att ge eftervärlden innehållsrika bilder om hur Malmö och folklivet i staden tedde sig på den tiden.

Vi bygger gamla Malmö

Projektgruppen för Malmö 1692 inkluderar såväl lokala historiker som erfarna ingenjörer för att göra byggnaderna så trogna de gamla originalen som möjligt. De gamla skrifterna, som ligger till grund för projektet, har digitaliserats och systematiskt bearbetats.

Vårt 3D-ritningsteam skapar så slutligen husmodeller genom CAD-teknologi och 3D-modellering. Byggnaderna har skapats med stor detaljrikedom och i vissa fall har byggnaderna även gjorts med interiörer.

Ytmaterialet som använts till husen, dvs tegel, trä och taktegel, är från tidsperioden i slutet av 1600-talet. Byggnadernas slitage och allmänna förfall har också i viss mån tagits med i beräkningen.

För att komplettera stadsmodellen har även ett bibliotek av tidstrogna vagnar, tunnor, säckar, verktyg, osv, byggts upp.

 

Malmö 1692 - bakgård

 

Fler bilder och animeringar finns under fliken Galleri