Lyckeby Kronokvarn

Kronokvarnen i Lyckeby är ett av VHM's projekt rörande industrihistoria. Kvarnen, som var en vattenkvarn, var belägen vid Lyckebyån strax norr om Karlskrona i Blekinge. Den försedde den militära delen av Karlskrona med malt mjöl för tillverkning av bröd. Kronokvarnen stod klar 1721.

Idag finns enbart byggnaden kvar. Innanmätet har försvunnet och via en detaljerad ritning kunde vi återskapa denna historiska vattenkvarn i en virtuell miljö.

Kvarnen var en sexaxlig sk. överfallskvarn. Modellen visar hur de sex stora skovelhjulen arbetar tillsamman med resten av mekaniken för att producera det slutliga mjölet.

 

Lyckeby Kronokvarn med dess 6-axliga vattenhjulssystem

Det detaljerade ritningsmaterialet
 

Redan 1710 anlades en damm vid Lyckebyån av Christopher Polhem. Runt denna damm växte ett antal industrier, bl.a Kronokvarnen.

En stenbro byggdes över ån på 1780-talet och både Kronokvarnen och stenbron byggminnesförklarades 1995.

Vår modell av Kronokvarnen omfattar såväl vattenkvarnen som stenbron och dammverket.

En kort animering finns i vårt Galleri här.

 

CAD-modell: Daniel Flores, Göran Eriksson / Text: Percy Hultberg