Virtuella Historiska Modeller

VHM, Virtuella Historiska Modeller, producerar och visualiserar historiska miljöer i CAD och 3D, allt från enskilda föremål till hela städer. Vi använder historiskt arkivmaterial eller arkeologiska data som underlag för våra datorbaserade tredimensionella modeller.

Genom olika projekt, varav det största är Malmö 1692, har vi knutit nära samarbeten med en rad specialistorganisatoner inom vårt område.

Våra historiska modeller bygger på den kunskap som finns nedtecknad genom idog och noggrann forskning för att kunna överföra denna kunskap via modern teknik till interaktiva miljöer.

VHM utvärderar även olika teknikplattformar för att på olika sätt visualisera de historiska miljöer vi bygger upp.


Stortorget i Malmö 1692
 

Södergatan i Malmö såsom den såg ut 1692. Flensburgska huset från 1500-talet är i förgrunden.

Målsättningen är att skapa mycket realistiska virtuella miljöer som erbjuder användaren stora möjligheter att interagera med den datorgenerade 3D-världen.

Två nya smakprov från
projekt Malmö 1692: