Utställning i kv Caroli i Malmö

VHM har under september 2013 en stor utställning i det nyligen återöppnade köpcentret kv Caroli på Östergatan i Malmö.

Utställningen visar bilder från kvarteret Caroli förr och nu i både fotografier och 3d-visualiseringar. I en videofilm kan man även ta en tur genom de försvunna gatorna i det gamla kvarteret.

Fotografierna beskriver kvarterets utveckling i några olika faser där de riktigt gamla bilderna är 3D-visualiseringar från projekt Malmö 1692.

Ring eller mejla om du har några frågor. Annars är det fritt inträde till utställningen som ligger i en lokal i mitten av köpcentret.