Tredimensionella miljöer

Med moderna programvaror kan vi åstadkomma naturtrogna omgivningar till visualisering av de historiska modellerna.

Landskap med grönskande kullar eller karga klippväggar kan skapas med fotoralistisk kvalitet.

Exponering av historien i fullt dagsljus eller med stämningsfulla nattvisualiseringar. Olika vädertyper kan också visas med regniga och leriga gränder och bakgårdar.

Den omgivande miljön spelar stor vikt vid en realistisk visualisering av den aktuella tidpunkten i historien eller den händelse som ska återskapas.

 

Malmö 1692 - vattenglitter vid stadens gamla brygga

Malmö 1692 - befästningsvallar i aftonljus