Dokumentlagring

Ritningar, textdokument och arkeologiska data är viktiga källor för våra historiska modeller.

I projekt Malmö 1692 är dokumentmängden avsevärd, ca 25.000 dokument. Inventeringar, boupptecknngar och domprotokoll är några exempel.

VHM arbetar för att samla dessa dokument i en välstrukturerad databas kopplad till visualiseringen av Malmö 1692.

De historiska dokumenten är från olika tidsåldrar vilket gör att man kan följa ett specifikt historiskt objekts förändring över tiden.